අමතන්න

ජින්හුවා හරිත ගොඩනැගිලි කර්මාන්ත හා වෙළඳ සමාගම, ලිමිටඩ්

කාර්යාල ලිපිනය

11 වන මහල, රෙඩ්සුන් ජාත්‍යන්තර ප්ලාසා, අංක 369 සිජින්සදර්න් ආර්ඩී, වුචෙන්, ජින්හුවා, ෂෙජියැන්ග්

ෆැක්ටරි ඇඩ්‍රස්

අංක 2, හුයිලාන් පාර, ලැන්ජියැන් වීදිය, ලැන්සි, ජින්හුවා, ෂෙජියැන්ග්, චීනය (මේන්ලන්ඩ්)

අමතන්න

සමාගම (TEL / FAX) දුරකථන: + 86-579 82728689
කර්මාන්තශාලාව (TEL / FAX) දුරකථන: + 86-579 88657600
Mob./Wechat/Whatsapp: +86 18057925785
විද්යුත් තැපෑල: ping@cngreenindustry.com
වෙබ්: www.eps-mould.com

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න